Stojí za zmínku váš byznys ? - placené články, PR články zdarma

StojiZaZminku.cz

Nájemní smlouva a výpověď smlouvy - vzor ke stažení zdarma

18 září

Adresa: http://najemni-smlouva.blogspot.cz

Kvalitní vzorová nájemní smlouva zpracovaná právníkem - ke stažení zcela zdarma. Tato nájemní smlouva spolehlivě ochrání pronajímatele i nájemce. Stačí doplnit konkrétní údaje. Ke stažení i výpoveď nájemní smlouvy. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ KAUCE 1. Nájemce ……………………, trvale bytem: ……………………………………, rodné číslo:... zobrazit celý článek

Jak správně podat žalobu o rozvod manželství

05 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/zaloba-o-rozvod-manzelstvi.html

Obrázek

Rozvod je psychicky a časově velmi náročnou záležitostí proto, že se musí projednávat před soudem. Jestliže jste však zvážili všechny důsledky a jste si jisti, že Vaše manželství již nemá šanci na obnovu a rozhodnete se pro nejkrajnější řešení, tedy rozvod manželství, je dobré znát, co všechno by měla žaloba o rozvod obsahovat. Ve složitějších... zobrazit celý článek

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

05 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/sexualni-aktivity.html

Obrázek

Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečného sexu, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme si, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů se lze dopustit. Na rozdíl od dob minulých, doznala právní úprava ohledně milostných... zobrazit celý článek

Věcná břemena

05 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/vecna-bremena.html

Obrázek

Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí a jejich podstatou je omezení vlastníka určité nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, či případně něco konat ve prospěch někoho jiného - oprávněného. Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí... zobrazit celý článek

Jak postupovat v případě darování

05 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/darovaci-smlouva.html

Obrázek

Pojmovým znakem darování je jeho bezplatnost, to znamená, že dárce věnuje obdarovanému svou věc, či soubor věcí, aniž by za ně požadoval nějakou protihodnotu. Pokud by si dárce nechal za darovanou věc slíbit zaplacení byť minimální částky, nejednalo by se o smlouvu darovací, ale o smlouvu kupní. Také kdyby se dárce s obdarovaným domluvil na poskytnutí jiné věci... zobrazit celý článek

Promlčení závazků

04 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/promlceni-zavazku.html

Obrázek

Právo se promlčuje, pokud nebylo vykonáno v době stanovené zákonem. Promlčují se všechna majetková práva kromě práva vlastnického. Rovněž se nepromlčují práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá. Zástavní práva se nepromlčují dříve, než zajištěná pohledávka. Obecná promlčecí... zobrazit celý článek

Vznik pracovního poměru

04 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/vznik-pracovniho-pomeru.html

Obrázek

Při uzavírání pracovního poměru je vhodné dbát, aby vznikl v souladu s právními předpisy, a to zejména zákoníkem práce. V působnosti zaměstnavatele je výběr osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků a zvláštních schopností. Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od osoby,... zobrazit celý článek

Výpověď ze strany zaměstnavatele

04 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/vypoved-ze-strany-zamestnavatele.html

Obrázek

Ztráta zaměstnání bývá obvykle pro každého velmi nepříjemnou záležitostí, protože s sebou přináší obavy, zda se Vám podaří najít nové zaměstnání a také nejasné vyhlídky ohledně finanční situace. Proto je zaměstnanci, jako slabší straně v pracovněprávních vztazích poskytována zvýšená právní ochrana. To se projevuje, také i v tom, že výpověď ze... zobrazit celý článek

Jak najít dobrého advokáta

04 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/advokat.html

Obrázek

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát. zobrazit celý článek

 

http://www.automycka.cz/Stojizazminku váš byznys?

Jsme si jisti, že určitě! Jenom o něm musíte dát ostatním vědět na správném místě. Právě pro tyto účely jsme nastartovali projekt stojizazminku.cz. Našli jsme pro vás prostor, kde máte šanci oslovit potencionální zákazníky. Stačí napsat PR článek a vložit na tento web. My už se postaráme, aby si ho přečetli ti, o které nejvíce stojíte. Stojizazminku.cz nabízí několik kategorií, kam napsaný článek jednoduše vložíte.

Pokud chcete ušetřit čas, můžete tvorbu PR článku svěřit do rukou našich zkušených copywriterů. Profesionální textař dokáže využít sílu psaného slova plně ve váš prospěch. Obratně poskládá věty tak, aby zaujal vaši cílovou skupinu. Jako brazilský míčový kouzelník si pohraje s každým písmenkem textu a nenechá čtenáře na pochybách, že právě vaši firmu hledá.

Stojizazminku.cz je skvělým odrazovým můstkem na cestě za vašimi klienty. Denně se u nás objevují desítky PR článků z mnoha oborů podnikání. Návštěvníci webu netrpělivě čekají i na text o vaši firmě. Jak dlouho je ještě necháte čekat?


Přidat článek ZDARMA Chci kvalitní článek

2010 Copyright by StojíZaZmínku.cz
Developed by PiXOLO