Stojí za zmínku váš byznys ? - placené články, PR články zdarma

StojiZaZminku.cz

Mějte v pracovně-právních vztazích výhodu!

05 únor

Adresa: http://www.beck-online.cz/

Obrázek

Sbírka zákonů je velmi důležitá z hlediska nabývání platnosti a účinnosti jednotlivých obecných právních předpisů. Platí totiž, že právní norma nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení v této sbírce. Účinnost pak nabude patnáctým dnem od uplynutí vyhlášení. O vyhlášených obecně závazných právních předpisech pak také platí domněnka, že jsou... zobrazit celý článek

Náhrada za nezaviněné náklady za zrušenou dovolenou

17 leden

Adresa: http://www.ppak.cz/nahrada-za-zrusenou-dovolenou

Dovolenou ze zákona nařizuje zaměstnavatel (i když v praxi spíš schvaluje tu, o kterou zaměstnanci požádají), a to písemně. Ale je povinen ji nařídit 2 týdny předem a alespoň jedna část dovolené musí činit vcelku 2 týdny (viz § 217, odst. 1 Zákoníku práce). Zaměstnavatel má také právo termín dovolené změnit nebo dokonce zaměstnance z dovolené odvolat.... zobrazit celý článek

Vyřešte problémy s vašimi dluhy

24 prosinec

Adresa: http://www.centrumoddluzeni.cz/novinka-13-osobni-bankrot.html

Obrázek

Oddlužení, nebo jinak řečeno osobní banktror, pomáhá lidem, kteří již nemohou splácet dluhy, aby tuto situaci vyřešili. V České republice mohou fyzické osoby vyhlásit osobní banktror od roku 2008, oddlužení je upraveno v Insolvenčním zákoně. Díky tomuto zákonu je umožněno fyzickým osobám dorovnat své závazky, a to ve formě pravidelných měsíčních splátek,... zobrazit celý článek

Musíte platit pracovní agentuře za zprostředkování práce?

13 prosinec

Adresa: http://www.ppak.cz/musite-platit-pracovni-agenture-za-zprostredkovani-prace

Pokud hledáte práci prostřednictvím pracovní agentury, často se stává, že tato agentura od vás chce zprostředkovatelský poplatek nebo vám po několik měsíců strhává část mzdy s odůvodněním, že se jedná o poplatek agentuře práce za doporučení na pozici. Podle zákona o zaměstnanosti mohou kromě úřadů práce zprostředkovávat zaměstnání i takzvané... zobrazit celý článek

Jak vymáhat plat

19 listopad

Adresa: http://www.ppak.cz/jak-vymahat-plat

Každý zaměstnanec má zákonné právo na vyplacení mzdy za odvedenou práci. Vyplácet zaměstnanci za odvedenou práci mzdu je jednou ze základních povinností zaměstnavatele. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, porušuje pracovně právní předpisy a může mu být udělena sankce ze strany inspektorátu práce. Každý zaměstnanec, kterému nebyla vyplacena mzda má... zobrazit celý článek

Kupní smlouva na automobil a motocykl - ke stažení zdarma

18 září

Adresa: http://kupni-smlouva-auto.blogspot.cz/

Kvalitní vzorová a neprůstřelná kupní smlouva zpracovaná právníkem - ke stažení zcela zdarma. Tato kupní smlouva na automobil či motocykl spolehlivě ochrání pronajímatele i nájemce. Stačí doplnit konkrétní údaje. Kupní smlouva dle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů uzavřená mezi níže... zobrazit celý článek

Nájemní smlouva a výpověď smlouvy - vzor ke stažení zdarma

18 září

Adresa: http://najemni-smlouva.blogspot.cz

Kvalitní vzorová nájemní smlouva zpracovaná právníkem - ke stažení zcela zdarma. Tato nájemní smlouva spolehlivě ochrání pronajímatele i nájemce. Stačí doplnit konkrétní údaje. Ke stažení i výpoveď nájemní smlouvy. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ KAUCE 1. Nájemce ……………………, trvale bytem: ……………………………………, rodné číslo:... zobrazit celý článek

Jak správně podat žalobu o rozvod manželství

05 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/zaloba-o-rozvod-manzelstvi.html

Obrázek

Rozvod je psychicky a časově velmi náročnou záležitostí proto, že se musí projednávat před soudem. Jestliže jste však zvážili všechny důsledky a jste si jisti, že Vaše manželství již nemá šanci na obnovu a rozhodnete se pro nejkrajnější řešení, tedy rozvod manželství, je dobré znát, co všechno by měla žaloba o rozvod obsahovat. Ve složitějších... zobrazit celý článek

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

05 září

Adresa: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/sexualni-aktivity.html

Obrázek

Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečného sexu, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme si, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů se lze dopustit. Na rozdíl od dob minulých, doznala právní úprava ohledně milostných... zobrazit celý článek

 

http://www.automycka.cz/Stojizazminku váš byznys?

Jsme si jisti, že určitě! Jenom o něm musíte dát ostatním vědět na správném místě. Právě pro tyto účely jsme nastartovali projekt stojizazminku.cz. Našli jsme pro vás prostor, kde máte šanci oslovit potencionální zákazníky. Stačí napsat PR článek a vložit na tento web. My už se postaráme, aby si ho přečetli ti, o které nejvíce stojíte. Stojizazminku.cz nabízí několik kategorií, kam napsaný článek jednoduše vložíte.

Pokud chcete ušetřit čas, můžete tvorbu PR článku svěřit do rukou našich zkušených copywriterů. Profesionální textař dokáže využít sílu psaného slova plně ve váš prospěch. Obratně poskládá věty tak, aby zaujal vaši cílovou skupinu. Jako brazilský míčový kouzelník si pohraje s každým písmenkem textu a nenechá čtenáře na pochybách, že právě vaši firmu hledá.

Stojizazminku.cz je skvělým odrazovým můstkem na cestě za vašimi klienty. Denně se u nás objevují desítky PR článků z mnoha oborů podnikání. Návštěvníci webu netrpělivě čekají i na text o vaši firmě. Jak dlouho je ještě necháte čekat?


Přidat článek ZDARMA Chci kvalitní článek

2010 Copyright by StojíZaZmínku.cz
Developed by PiXOLO