Stojí za zmínku váš byznys ? - placené články, PR články zdarma

StojiZaZminku.cz

Personalista – rádce personalisty ve veřejných službách a správě

20 květen

Adresa: http://www.personalista.info

Pridat.eu

<p>Od letošního jara začíná oficiálně fungovat <strong>nový personalistický portál</strong> <a href=\"http://www.personalista.info\" title=\"Personalista: rádce personalisty ve veřejných službách a správě\">Personalista.info</a>, který je budován jako odborná podpora práce personalistů ve veřejné správě a službách. Jako jediný svého druhu nabízí na jednom místě nejen nejaktuálnější zprávy z oboru, ale také interaktivní prostředí, kde si mohou personalisté vyměňovat své názory a zkušenosti, stejně jako získat další znalosti a dovednosti či se seznámit s nástroji, které pro svou práci nutně potřebují.</p> <p>Personalisté pracující v rozsáhlé oblasti zahrnující státní správu, územní samosprávné celky či příspěvkové organizace se při zabezpečování svých povinností často stávají pouhým průsečíkem závazků vyplývajících z platné právní úpravy a určitých představ vlastního vedení. Co se týká individuálního uplatňování obecně platných zásad personálního managementu, ne vždy na jejich aplikaci vůbec dochází.</p> <p>Personalisté nemohou vyhovět všem požadavkům, které jsou mnohdy protichůdné. Dosti často nenacházejí ani pochopení a dostatečnou podporu pro svoji práci v bezprostředním okolí. Pro časté změny struktury organizací od nich personální změny nezřídka vyžadují spíše administrativní řešení, než skutečný výkon personálního managementu v celém jeho rozsahu.</p> <p>Ačkoliv každá instituce nebo organizace má v oblasti personalistiky naprostou subjektivitu, jež nemůže být z vnějšku nikterak narušována, společným problémem personalistů ve veřejné správě je i nutnost dodržování jednotných zákonných postupů, které ne vždy šťastně určují obsah procesu personálního managementu. Někdy bohužel na úkor dalších možností, jež personalistka v celé své šíři může uplatňovat.</p> <p>Portál Personalista.info si je všech výše zmíněných úskalí práce personalistů ve veřejných službách a správě plně vědom a řídí se jimi i při tvorbě svého obsahu. Ten by tak měl být pro personalisty fundovaným zdrojem novinek z jejich oboru ale i rádcem a pomocníkem při jejich aplikování na konkrétní případy. Dít se tak bude nejen prostřednictvím samotných textů, ale také formou diskuzí, on-line rozhovorů s odborníky, tvůrci zákonů, video instruktáží či pravidelných školení.</p> <p>Krom samotného webu je možné sledovat <a href=\"http://www.personalista.info\" title=\"Personalista: rádce personalisty ve veřejných službách a správě\">Personalista.info</a> také na <a href=\"http://www.facebook.com/pages/Personalistainfo/159697684075124\">Facebooku</a>, přičemž v obou případech je kladen důraz na vysokou úroveň interaktivity včetně diskuzí k tématům.</p>

 

Další články v kategorii

David Miscavige

09 srpen

Adresa: http://www.dianetika-cb.cz/david-miscavige/

David Miscavige je předsedou představenstva Centra náboženské technologii a duchovní vůdce Scientologické církve. David Miscavige ze své pozice předsedy představenstva Religious Technology Center - RTC (Centra náboženské technologii), nese konečnou odpovědnost za zajištění používání standardní a správné technologie L. Rona Hubbarda Dianetiky a Scientologie a za... zobrazit celý článek

Vášmajetek.cz poskytuje otevřená data veřejné správy

10 duben

Adresa: www.vasmajetek.cz

Česká republika a její veřejná správa je v poskytování otevřených dat teprve v počátku. Její práci se tak zčásti snaží suplovat neziskové i komerční projekty, které informace aktivně samy vyhledávají a následně zpřístupňují veřejnosti. Jedním z nich je i projekt Vasmajetek.cz, který na svém portálu centralizuje dražby, aukce a prodeje majetku státu, měst a... zobrazit celý článek

Porovnávání havarijních pojištění

22 březen

Adresa: http://www.onlineporovnanie.sk/

S povinným smluvním pojištěním je chtě či nechtě seznámen každý řidič, respektive majitel motorového vozidla. Jde vlastně o krytí nákladů způsobených při dopravní nehodě jiné osobě, a to ať už na zdraví nebo majetku. Vaše pojišťovna se tedy postará o finanční stránku celé věci, která může být pořádně nepříjemná i bez toho, abyste řešili otázky... zobrazit celý článek

http://www.automycka.cz/Stojizazminku váš byznys?

Jsme si jisti, že určitě! Jenom o něm musíte dát ostatním vědět na správném místě. Právě pro tyto účely jsme nastartovali projekt stojizazminku.cz. Našli jsme pro vás prostor, kde máte šanci oslovit potencionální zákazníky. Stačí napsat PR článek a vložit na tento web. My už se postaráme, aby si ho přečetli ti, o které nejvíce stojíte. Stojizazminku.cz nabízí několik kategorií, kam napsaný článek jednoduše vložíte.

Pokud chcete ušetřit čas, můžete tvorbu PR článku svěřit do rukou našich zkušených copywriterů. Profesionální textař dokáže využít sílu psaného slova plně ve váš prospěch. Obratně poskládá věty tak, aby zaujal vaši cílovou skupinu. Jako brazilský míčový kouzelník si pohraje s každým písmenkem textu a nenechá čtenáře na pochybách, že právě vaši firmu hledá.

Stojizazminku.cz je skvělým odrazovým můstkem na cestě za vašimi klienty. Denně se u nás objevují desítky PR článků z mnoha oborů podnikání. Návštěvníci webu netrpělivě čekají i na text o vaši firmě. Jak dlouho je ještě necháte čekat?


Přidat článek ZDARMA Chci kvalitní článek

2010 Copyright by StojíZaZmínku.cz
Developed by PiXOLO